Bạn là người làm Nhân sự ?

Bạn là quản lý ?

Bạn là CEO ?

Đang gặp khó khăn về

Xây dựng KPI & dùng KPI đánh giá hiệu quả làm việc của người đảm nhận chức vụ, giúp đội ngũ đóng đúng vai trò, đúng trọng tâm hiệu suất.
Xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy hiệu quả.
Xây dựng chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
Xây dựng bản mô tả công việc hiệu suất cao.

Món quà dành cho bạn!

Hết thời hạn nhận quà

ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ

Bạn hãy nhận quà

Vui lòng kiểm tra thông tin để vận chuyển 
đến đúng tay bạn & mỗi người một phần quà.
Họ và tên 
Địa chỉ giao sách (Bạn vui lòng thanh toán phí vận chuyển bưu điện, dự kiến 25K - 45K tuỳ theo trung tâm hay vùng xa)
Email
Di động
(đã hết hạn đăng ký nhận quà)